skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com
สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #แม่บ้าน (โรงพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. อายุ 18-45 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีประสบการณ์เคยทำงานแม่บ้านมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com
สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #ผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาล NA (โรงพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง
2. มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาล (NA)
3. หากมีประสบการณ์เคยทำงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com
สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
4. มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกร
5. มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com
สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย – หญิง
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ สำเร็จหลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร
4. มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยเภสัชกรมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #ผู้ช่วยพยาบาล PN (บ้านดอกแก้ว) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง
2. มีใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
3. มีประสบการณ์เคยทำงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกบุคคล อาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุแมคเคน
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
หรือส่งเอกสารสมัครงานผ่าน E-mail : mckean.hr1@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 20-35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
4. สามารถขับรถยนต์ได้ และใช้เครื่องตัดหญ้าได้
5. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
หรือส่งเอกสารสมัครงานผ่าน E-mail : mckean.hr1@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2

Back To Top