skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า-ประปา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. อายุ 18-35 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
4. มีประสบการณ์ทำงานช่างไฟฟ้าโดยตรง และสามารถทำควบคู่กับงานช่างประปาได้
5. หากมีใบรับรองความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #แม่บ้าน (โรงพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. อายุ 18-45 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีประสบการณ์เคยทำงานแม่บ้านมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com
สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #แม่บ้าน (บ้านดอกแก้ว) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. อายุ 18-45 ปี
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4. มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้านมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความประพฤติดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2565
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com
สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน #เปิดรับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง #ผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาล NA (โรงพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง
2. มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาล (NA)
3. หากมีประสบการณ์เคยทำงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุมาก่อนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีใจรักงานบริการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อ แผนกบุคคล อาคารฟื้นฟูสภาพ
ในเวลาทำการ 08.00-16.30 น.โทร. 053-124263 ต่อ 103
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2
สามารถส่งไฟล์เอกสารสมัครงานผ่านอีเมลได้ที่ mckean.hr1@gmail.com
Back To Top