skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน รับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053-124263 เบอร์ต่อ 103 (แผนกบุคคล)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน รับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือทางการพยาบาล (บ้านดอกแก้ว) จำนวน 1 อัตรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053-124263 เบอร์ต่อ 103 (แผนกบุคคล)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน รับสมัครบุคลากร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 053-124263 เบอร์ต่อ 103 (แผนกบุคคล)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://shorturl.at/jMRU2

Back To Top