skip to Main Content
McKean Senior Center | สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน 053 124263 mckean.office@gmail.com

Clinics

คลินิกเวชกรรม

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ดำเนินการคลินิกเวชกรรม 2 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่คริสเตียนคลินิก และบ้านท่าคลินิกเวชกรรม โดยเราให้การรักษาโรคทั่วไป และเชียวชาญโรคผิวหนัง ท่านสามารถมารับบริการ หรือติดต่อเพื่อขอข้อมูลและคำปรึกษา ตามรายละเอียดของคลินิกแต่ละแห่ง

เชียงใหม่คริสเตียนคลินิก

เชียงใหม่คริสเตียนคลินิก

ให้บริการตรวจ และดูแลรักษาโรคผิวหนัง และเวชกรรมทั่วไป

สถานที่ตั้ง
132 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดทิศใต้ของค่ายทหารกาวิละ
สังเกตรั้วสีส้ม-เขียว ตรงข้ามร้านอาหารไวท์เฮาส์

เปิดทำการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ 8.00 – 16.00 น.

โทร. (Tel). 053-241633

บ้านท่าคลินิกเวชกรรม

บ้านท่าคลินิกเวชกรรม

ให้บริการตรวจ และดูแลรักษาโรคผิวหนัง และเวชกรรมทั่วไป

สถานที่ตั้ง
622 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ปงต๋า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เปิดเฉพาะวันอังคาร

โทร (Tel). 053-457448

Back To Top